Синоликбез - Подробно про 春联
101
春回大地千山笑, 福满人间万民欢 chūn huí dà dì qiān shān xiào fú mǎn rén jiān wàn mín huān 方向正确城乡富, 政策英明衣食丰 fāngxiàng zhèngquè chéng xiāng fù zhèngcè yīngmíng yī shí fēng 风送莺歌辞旧岁, 雪伴梅香迎新春 fēng sòng yīng gē cí jiù suì xuě bàn méi xiāng yíng xīn chūn 勤俭持家家道昌, 团结建国国事兴 qín jiǎn chí jiā jiā dào chāng tuán jié jiàn guó guó shì xīng 雄鸡唱韵, 大地回春 xióng jī chàng yùn dà dì huí chūn Еще больше материалов на сайте Buyilehu.org
Плейлист
Китайский язык с Buyilehu