09 мая 2015
Герпес ускоряет ВИЧ
3
Записаться на приём! - http://doctormakarova.ru/2015/08/15/doktor-makarova-stazh-i-predlozheniya/ Задать вопрос - http://forum-makarova.ru/kak-poluchit-otvet-lichno-ot-doktora-makarovoj.t1013/ Скайп консультации - http://doctormakarova.ru/skajp/ ВИЧ бояться надо. Это правильная позиция.