Ачьютатма дас. Архив Лекций.

Ачьютатма дас. Архив Лекций.
121
2
38
Описание
Лекции по Священным Ведическим Писаниям прочитанные до 2022 года
Шримад-бхагаватам 7.9.17йасма̄т прийа̄прийа-вийога-сам̇йога-джанма-ш́ока̄гнина̄ сакала-йонишу дахйама̄нах̣дух̣кхаушадхам̇ тад апи дух̣кхам атад-дхийа̄хам̇бхӯман бхрама̄ми вада ме тава да̄сйа-йогамПере...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.9.22са твам̇ хи нитйа-виджита̄тма-гун̣ах̣ сва-дха̄мна̄ка̄ло ваш́ӣ-кр̣та-виср̣джйа-висарга-ш́актих̣чакре виср̣шт̣ам аджайеш́вара шод̣аш́а̄ренишпӣд̣йама̄нам упакарша вибхо прапаннамП...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.9.28эвам̇ джанам̇ нипатитам̇ прабхава̄хи-кӯпека̄ма̄бхика̄мам ану йах̣ прапатан прасан̇га̄ткр̣тва̄тмаса̄т сураршин̣а̄ бхагаван гр̣хӣтах̣со ’хам̇ катхам̇ ну виср̣дже тава бхр̣тйа-сев...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.9.37тасмаи бхава̄н хайа-ш́ирас танувам̇ хи бибхрадведа-друха̄в атибалау мадху-каит̣абха̄кхйаухатва̄найач чхрути-ган̣а̄м̇ш́ ча раджас тамаш́ часаттвам̇ тава прийатама̄м̇ танум а̄ман...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.9.42ко нв атра те ’кхила-гуро бхагаван прайа̄саутта̄ран̣е ’сйа бхава-самбхава-лопа-хетох̣мӯд̣хешу ваи махад-ануграха а̄рта-бандхоким̇ тена те прийа-джана̄н анусевата̄м̇ нах̣Перевод...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.9.46мауна-врата-ш́рута-тапо-’дхйайана-сва-дхарма-вйа̄кхйа̄-рахо-джапа-сама̄дхайа а̄паваргйа̄х̣пра̄йах̣ парам̇ пуруша те тв аджитендрийа̄н̣а̄м̇ва̄рта̄ бхавантй ута на ва̄тра ту да̄м...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.9.54принанти хй атха мам дхирахсарва-бхавена садхавахшрейас-кама маха-бхагасарвасам ашишам патимО Прахлада, тебе очень повезло. Знай же, что самые мудрые и возвышенные люди старают...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.10.5а̄ш́а̄са̄но на ваи бхр̣тйах̣сва̄минй а̄ш́иша а̄тманах̣на сва̄мӣ бхр̣тйатах̣ сва̄мйамиччхан йо ра̄ти ча̄ш́ишах̣ПереводТот, кто ждет от своего господина каких-то материальных бла...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.10.11ш́рӣ-бхагава̄н ува̄чанаика̄нтино ме майи джа̄тв иха̄ш́ишаа̄ш́а̄сате ’мутра ча йе бхавад-видха̄х̣татха̄пи манвантарам этад атрадаитйеш́вара̄н̣а̄м анубхун̇кшва бхога̄нПереводВер...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.10.20сарва̄тмана̄ на хим̇сантибхӯта-гра̄мешу кин̃чанаучча̄вачешу даитйендрамад-бха̄ва-вигата-спр̣ха̄х̣ПереводДорогой Прахлада, о царь Дайтьев, благодаря тому что Мой преданный погл...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.10.30ш́рӣ-бхагава̄н ува̄чамаивам̇ вибхо ’сура̄н̣а̄м̇ тепрадейах̣ падма-самбхававарах̣ крӯра-нисарга̄н̣а̄махӣна̄м амр̣там̇ йатха̄ПереводВерховная Господь, ответил: Дорогой Брахма, о...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.10.49са ва̄ айам̇ брахма махад-вимр̣гйа-каивалйа-нирва̄н̣а-сукха̄нубхӯтих̣прийах̣ сухр̣д вах̣ кхалу ма̄тулейаа̄тма̄рхан̣ӣйо видхи-кр̣д гуруш́ чаПереводДуховное сияние, Брахман, — э...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.11.3бхава̄н праджа̄патех̣ са̄кша̄да̄тмаджах̣ парамешт̣хинах̣сута̄на̄м̇ саммато брахмам̇стапо-йога-сама̄дхибхих̣ПереводО лучший из брахманов, ты родился от самого Праджапати, Господ...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.11.15ваиш́йас ту ва̄рта̄-вр̣ттих̣ сйа̄ннитйам̇ брахма-кула̄нугах̣ш́ӯдрасйа двиджа-ш́уш́рӯша̄вр̣ттиш́ ча сва̄мино бхаветПереводЛюди торгового сословия должны всегда руководствоватьс...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.11.35йасйа йал лакшан̣ам̇ проктам̇пум̇со варн̣а̄бхивйан̃джакамйад анйатра̄пи др̣ш́йетатат тенаива винирдиш́етПереводОбщественное положение человека, проявляющего описанные мною при...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.13.6на̄бхинандед дхрувам̇ мр̣тйумадхрувам̇ ва̄сйа джӣвитамка̄лам̇ парам̇ пратӣкшетабхӯта̄на̄м̇ прабхава̄пйайамПереводПоскольку материальное тело обречено на гибель и случиться это...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.13.20ш́рӣ-на̄рада ува̄часа иттхам̇ даитйа-патина̄парипр̣шт̣о маха̄-муних̣смайама̄нас там абхйа̄хатад-ва̄г-амр̣та-йантритах̣ПереводНарада Муни продолжал: Услышав вопрос Махараджи Пр...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.13.28итй этад а̄тманах̣ сва̄ртхам̇сантам̇ висмр̣тйа ваи пума̄нвичитра̄м асати дваитегхора̄м а̄пноти сам̇ср̣тимПереводТаким образом, обусловленная душа, обитающая в теле, забывает о...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.13.34ш́ока-моха-бхайа-кродха-ра̄га-клаибйа-ш́рама̄дайах̣йан-мӯла̄х̣ сйур нр̣н̣а̄м̇ джахйа̄тспр̣ха̄м̇ пра̄н̣а̄ртхайор будхах̣ПереводТе из людей, кто обладает разумом, должны отказат...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.13.43викалпам̇ джухуйа̄ч читтаута̄м̇ манасй артха-вибхрамемано ваика̄рике хутва̄там̇ ма̄йа̄йа̄м̇ джухотй ануПереводПорожденное умом различие между хорошим и плохим нужно как единое...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.14.3-4ш́р̣н̣ван бхагавато ’бхӣкшн̣амавата̄ра-катха̄мр̣тамш́раддадха̄но йатха̄-ка̄ламупаш́а̄нта-джана̄вр̣тах̣сат-сан̇га̄ч чханакаих̣ сан̇гама̄тма-джа̄йа̄тмаджа̄дишувимун̃чен мучйама...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.14.9мр̣гошт̣ра-кхара-марка̄кху-сарӣср̣п кхага-макшика̄х̣а̄тманах̣ путрават паш́йеттаир эша̄м антарам̇ кийатПереводК другим существам — оленям, верблюдам, ослам, обезьянам, мышам, з...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.14.12джахйа̄д йад-артхе сва̄н пра̄н̣а̄нханйа̄д ва̄ питарам̇ гурумтасйа̄м̇ сватвам̇ стрийа̄м̇ джахйа̄дйас тена хй аджито джитах̣ПереводМужчина настолько уверен, что для него нет ник...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.14.24та эте ш́рейасах̣ ка̄ла̄нР̣̄н̣а̄м̇ ш́рейо-вивардхана̄х̣курйа̄т сарва̄тманаитешуш́рейо ’могхам̇ тад-а̄йушах̣ПереводКаждый из этих дней считается необычайно благоприятным для лю...
03 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.14.35деваршй-архатсу ваи сатсутатра брахма̄тмаджа̄дишура̄джан йад агра-пӯджа̄йа̄м̇матах̣ па̄тратайа̄чйутах̣ПереводО царь Юдхиштхира, на твоей раджасуя-ягье присутствовали и полубог...
01 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.14.41пурушешв апи ра̄джендрасупа̄трам̇ бра̄хман̣ам̇ видух̣тапаса̄ видйайа̄ тушт̣йа̄дхатте ведам̇ харес танумПереводО царь, из всех людей лучшим человеком следует считать достойного...
01 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.15.14йас тв иччхайа̄ кр̣тах̣ пумбхира̄бха̄со хй а̄ш́рама̄т пр̣тхаксва-бха̄ва-вихито дхармах̣касйа нешт̣ах̣ праш́а̄нтайеПереводПсевдорелигия, выдуманная тем, кто сознательно пренебр...
01 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.15.23а̄нвӣкшикйа̄ ш́ока-мохаудамбхам̇ махад-упа̄сайа̄йога̄нтара̄йа̄н мауненахим̇са̄м̇ ка̄ма̄дй-анӣхайа̄ПереводОбсуждая духовные истины, можно одолеть скорбь и иллюзию, служа велико...
01 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.15.30йаш́ читта-виджайе йаттах̣сйа̄н них̣сан̇го ’париграхах̣эко вивикта-ш́аран̣обхикшур бхаикшйа-мита̄ш́анах̣ПереводТот, кто хочет обуздать ум, должен оставить свою семью и поселит...
01 февраля 2022
Шримад-бхагаватам 7.15.36йах̣ правраджйа гр̣ха̄т пӯрвам̇три-варга̄вапана̄т пунах̣йади севета та̄н бхикшух̣са ваи ва̄нта̄ш́й апатрапах̣ПереводПринимая санньясу, человек отвергает три вида материалистич...
01 февраля 2022